Ο σύμμαχος προώθησής σας

Εμπιστευτείτε την προβολή σας στα χέρια αυτών που γνωρίζουν τους ψηφιακούς νομάδες (digital workers)!

seagull_samothraki

Οι ψηφιακοί νομάδες θα σας βρούν κυρίως μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο αλλά και στα φόρουμ επικοινωνίας, στα οποία είναι ιδιαιτέρως ενεργοί. Είμαστε οι πλέον κατάλληλοι για να μας εμπιστευθείτε το πλάνο προώθησής σας σε αυτή τη νέα αγορά γιατί έχουμε “ταξιδέψει” μαζί τους στο διαδίκτυο και έχουμε μείνει στα μέρη που επιλέγουν για να εργαστόύν και να ζήσουν.

Είμαστε οι ίδιοι ψηφιακοί νομάδες (digital nomads) ή και εργαζόμενοι από απόσταση (remote workers) ενώ στην ομάδα μας έχουμε ειδικούς στη προβολή μέσω διαδικτύου, πρώην στελέχη διεθνών τουριστικών επιχειρήσεων και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Αναζητούμε συνεχώς κατάλληλους προορισμούς, επιχειρήσεις φιλοξενίας ή και χώρους εργασίας. Έχουμε βιώσει καλές και κακές πρακτικές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα επιχειρήσεων ή τουριστικών προορισμών.

Γνωρίζουμε πλήρως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψηφιακών νομάδων αλλά και των επιμέρους ομάδων τους. Μπορούμε να προσεγγίσουμε ακριβώς εκείνες τις ομάδες για τις οποίες η επιχείρησή σας ή και η περιοχή σας είναι περισσότερο ελκυστικές, διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να σας προτιμήσουν.

Κλείστε ραντεβού με κάποιον από τους ειδικούς του Greece for Nomads