Ψηφιακοι Νομαδες

Ποιοι είναι οι ψηφιακοί νομάδες, τι διαφορές έχουν από τους κλασσικούς τουρίστες, γιατί σας ενδιαφέρουν;

Coworking Spaces - Digital Nomads Ελλάδα

Τι είναι ψηφιακοί νομάδες;

Αναζητούν κατάλληλο περιβάλλον εργασίας, επικοινωνία με άλλους επαγγελματίες, ευκαιρίες για να γνωρίσουν σε βάθος τον τόπο και να βιώσουν εμπειρίες

Περισσότερα

Γιατί με ενδιαφέρουν;

Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει και προσφέρει ευκαιρίες. Οι ψηφιακοί νομάδες και οι τηλεργαζόμενοι αποτελούν ευκαιρία για πολλές περιοχές της Ελλάδας

Περισσότερα
Spetses island flowers

Ορολογία

Επεξεγήσεις για τη νέα ορολογία που μας έρχεται, μαζί με τους ψηφιακούς νομάδες. Πως να αξιοποιούμε τους διεθνείς όρους, συνεχίζοντας να μιλάμε Ελληνικά.

Περισσότερα