Γιατί με ενδιαφέρουν;

Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει και προσφέρει ευκαιρίες. Οι ψηφιακοί νομάδες και οι τηλεργαζόμενοι αποτελούν ευκαιρία για πολλές περιοχές της Ελλάδας

Γιατί να ασχοληθώ με ψηφιακούς νομάδες και όχι με κλασικούς τουρίστες; 

Η διαφοροποίηση και η διεύρυνση πελατολογίου, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ο περιορισμός των κινδύνων (πχ σε περιπτώσεις κρίσης) αποτελούν άμεσα οφέλη για ξενοδοχεία και καταλύματα αλλά και για χώρους με δυνατότητες τηλεργασίας όπως βιβλιοθήκες, εντευκτήρια μουσείων, χώρους πολιτισμού, μπαρ, καφετέριες. Αναδύονται όμως και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς.

Μια τάση για τηλεργασία που αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την ψηφιακή τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες, μετατράπηκε σε έκρηξη λόγω της πανδημίας. Εκατομμύρια άνθρωποι την γνώρισαν  και οι περισσότεροι θα συνεχίσουν να την αξιοποιούν, περιστασιακά ή και μόνιμα, ως ψηφιακοί νομάδες  (digital nomads) ή ως εργαζόμενοι από απόσταση – τηλεργαζόμενοι (Remote workers).  

Η αγορά αυτή συμπληρώνεται από την ανάγκη κοινωνικοποίησης για όσους έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι στις μεγαλουπόλεις. Οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν να εργάζονται μαζί με άλλους σε κοινόχρηστους χώρους εργασίας (co working spaces), τους οποίους χρησιμοποιούν κυρίως οι διερχόμενοι  ψηφιακοί νομάδες. Κάποιοι επιλέγουν επίσης να μένουν σε   χώρους ομαδικής διαβίωσης  (co-living spaces). Έρευνες επισημαίνουν ότι το 2022 θα διπλασιαστεί το ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύουν από απόσταση, σε σύγκριση με όσους δούλευαν το 2019, ξεπερνώντας το 30% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.  

Οι ψηφιακοί νομάδες βοηθούν αποφασιστικά στην άμεση διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και στη μακροπρόθεσμη προσέλκυση επισκεπτών. 

Αποτελούν την πλέον ανερχόμενη αγορά επισκεπτών, μια δυναμική ομάδα νεαρής ηλικίας, με υψηλή κινητικότητα και έντονη  επικοινωνιακή δραστηριότητα που επιθυμεί να βιώνει πολλαπλές, αυθεντικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Πόσο μάλλον από μια χώρα σαν την Ελλάδα, προσιτή στην Ευρώπη, με μοναδικά πλεονεκτήματα. Σημειώνουμε ότι περισσότερο από 35% των ψηφιακών νομάδων παγκοσμίως προέρχονται από τη Δ. Ευρώπη και 42% από τις ΗΠΑ. Η ανταπόκριση στις  ανάγκες των ψηφιακών νομάδων δημιουργεί ιδανικούς  πρεσβευτές της επιχείρησής σας προς ανάλογους επισκέπτες. Επιπλέον,  είναι σίγουρο ότι οι ικανοποιημένοι ψηφιακοί νομάδες όχι μόνο θα διαδώσουν τις θετικές εμπειρίες τους αλλά θα θελήσουν να επανέλθουν με το ταίρι τους ή την οικογένειά τους στο μέλλον. 

Η βελτίωση  που απαιτείται για προσαρμογή στις ανάγκες των ψηφιακών νομάδων  αποτελεί μια επένδυση άμεσης απόσβεσης η οποία καθιστά ελκυστικότερη την επιχείρησή σας σε ευρύτερο κοινό (ακόμη και ντόπιους) ενώ συγχρόνως αναπτύσσει μακροπρόθεσμα  την αξία και την αποδοτικότητά της.   Συγκρινόμενη με εναλλακτικές επενδύσεις διαφοροποίησης κοινού, προσέλκυσης επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων ή επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα είναι σημαντικά αποδοτικότερη καθώς με πολύ χαμηλότερο κόστος βελτιώνει το τουριστικό προϊόν σας και για τους υπόλοιπους επισκέπτες

Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει 

Η Ελλάδα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων

Αναδύονται ευκαιρίες διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου  με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη

Η προσαρμογή στις ανάγκες απαιτεί  επένδυση χαμηλού κόστους