Χρηματοδότηση προσαρμογής στις ανάγκες εργασίας ψηφιακών νομάδων

Οι αναγκαίες προσαρμογές υφιστάμενων ιδιωτικών ή δημοσίων κτιρίων (καταλυμάτων, ξενοδοχείων, πολιτιστικών κέντρων, αιθουσών μουσείων, καφετεριών  κλπ)  ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες εργασίας ψηφιακών  νομάδων και εργαζομένων από απόσταση, μπορούν να είναι χαμηλού κόστους, σε πρώτη φάση.  Ωστόσο, μετά από διαδοχικές κρίσεις (οικονομικές και πανδημίας) και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, παρά τα θετικά μηνύματα του 2021, δεν είναι εύκολη αυτοχρηματοδότηση επενδύσεων.  Άρα είναι εύλογο, οι ενδιαφερόμενοι να  αναζητούν κίνητρα χρηματοδότησης. Όμως, η πρόκληση των ψηφιακών νομάδων είναι μια νέα πρόκληση και δεν υπάρχει εμπειρία ούτε ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Επίσης, δεν έχουν εξειδικευτεί ακόμη τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2028. Για αυτό, επιχειρούμε να αναδείξουμε όσες δυνατότητες χρηματοδότησης υπάρχουν (ή ενδέχεται να υπάρξουν).  

Παρατηρήσεις ευπρόσδεκτες,  με μήνυμα ή στα σχόλια του παρόντος άρθρου

Εργα προγράμματος Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης»

Στα έργα του προγράμματος περιλαμβάνονται νέα κτίρια ή ανακαίνιση κτιρίων σε δήμους σε όλη την Ελλάδα.  Δείτε εδώ τα συγκεκριμένα έργα, ορισμένα από τα οποία ( πχ Λαογραφικά μουσεία, Πολυχώροι κλπ)  ενδέχεται να μπορούν να αξιοποιηθούν και ως δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι εργασίας (Coworking spaces) για ψηφιακούς μετανάστες και εργαζόμενους από απόσταση .

 Πρόγραμμα Smart Cities

Ειδικά το πρόγραμμα «Smart cities» έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά επίσης τον τουρισμό και πολιτισμό.

Η υποβολή προτάσεων έληξε τον Ιούνιο του 2021 . Δείτε ενημερωτικά την πρόσκληση

Στα έργα τα οποία θα επιλεγούν  αλλά αφορούν κάποιες μεγάλες πόλεις ενδέχεται να προβλέπονται σχετικές υποδομές σε δημοτικά ή δημόσια κτίρια. Ωστόσο, αναμένονται και άλλες προσκλήσεις  που θα αφορούν το σύνολο των Δήμων της χώρας και προβλέπεται  να προκηρυχθούν μέσα στο 2022. Δείτε για τις έξυπνες πόλεις στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει κίνητρα χρηματοδότησης για ίδρυση επέκταση ή και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και μή κύριων τουριστικών καταλυμάτων (υπό προϋποθέσεις όπως χαρακτηρισμένα ως ξενώνες, σε απομακρυσμένες περιοχές, υψηλής ποιότητας κλπ). Ακόμη περιλαμβάνει κίνητρα για ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) δηλαδή ξενοδοχεία ή τμήματά τους ή ανεξάρτητα διαμερίσματα ποιοτικών προδιαγραφών, τα οποία παραχωρούνται και διαχειρίζονται από έναν τουριστικό φορέα (Ν. 4276/14). Επίσης περιλαμβάνει ενισχύσεις για διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων πχ αγροτουριστικά καταλύματα, πολυλειτουργικά αγροκτήματα κλπ. Δείτε αναλυτική περιγραφή στο tornos news

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2028

Το νέο ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης) εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένεται η εξειδίκευση των προγραμμάτων του και οι προσκλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους – αναμένονται μέσα στο 2022 οι πρώτες. Ως συνήθως, περιλαμβάνει τομεακά προγράμματα και περιφερειακά προγράμματα (ΠΕΠ). Ο πρώτος στόχος πολιτικής (ΣΠ1) αφορά την προώθηση καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού, ενώ αναφέρονται επιμέρους στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη, σε αστικές, αγροτικές και σε  νησιωτικές περιοχές.

Χρηματοδοτήσεις χώρων, επιχειρήσεων ή προορισμών για την δημιουργία υποδομών ή και υπηρεσιών υποδοχής ψηφιακών νομάδων θα μπορούσαν να υπάρξουν κυρίως από τα εξής προγράμματα :

Ανταγωνιστικότητα. Είναι το κατ’ εξοχήν πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ειδικότερη μέριμνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και τη βελτίωση δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. Επίσης το πρόγραμμα αναφέρεται: «Ευέλικτη ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης και μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και μορφών οργάνωσης του επιχειρείν, όπως και προσαρμογής αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις κυρίως λόγω συνεχούς εξέλιξης απαραίτητων δεξιοτήτων»

Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή. Ενδιαφέρουσες δράσεις ενδεικτικά: δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας και κοινωνικού πειραματισμού που αφορούν όλους τους ειδικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα.

Δίκαιη μετάβαση. Το πρόγραμμα αφορά νησιωτικές περιοχές και περιοχές εξόρυξης λιγνίτη . Ενδιαφέρουσες  δράσεις ενδεικτικά:  βιώσιμος τουρισμός, υποδομές επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικά πάρκα σε υφιστάμενους χώρους πχ Μεγαλόπολη

Ψηφιακός μετασχηματισμός. Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Ίσως γίνει δυνατόν να αξιοποιηθούν δράσεις που συμπεριλαμβάνονται και αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό

13 Περιφερειακά προγράμματα. Περιλαμβάνουν  ανάλογες δράσεις με τα Τομεακά. Ενδιαφέρουσες  δράσεις ενδεικτικά:  Ψηφιακή επιχειρηματικότητα, Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ, Προώθηση τουρισμού – πολιτισμού, Σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης κλπ

Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νέο ΕΣΠΑ 2021-2028

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τα αναμενόμενα προγράματα επιχορηγήσεων και δανειοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λόγω της Πανδημίας, στοχεύουν με το 20% των πόρων τους στην ψηφιακή βελτίωση. Άρα και από αυτό το ταμείο θα πρέπει να αναμένονται δυνατότητες χρηματοδότησης. Δείτε αναλυτικά τις δράσεις του Ταμείου.

Κοινωνική Συγχρηματοδότηση – Χορηγίες

Η τοπική κοινωνία σε μια περιοχή  ελκυστική για ψηφιακούς νομάδες, ενδέχεται να ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει  τον εκσυγχρονισμό ενός υφιστάμενου δημοσίου ή δημοτικού κτιρίου (πολιτιστικό κέντρο, λαογραφικό μουσείο, παλιό σχολείο κλπ) για να δημιουργηθεί ένας κοινόχρηστος χώρος εργασίας (Coworking space).   Το κίνητρο μπορεί να είναι η  προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, η  βελτίωση του μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου των επισκεπτών, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου  κλπ. Αυτό μπορεί  να ενδιαφέρει ιδιαιτέρως  επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, στην εστίαση, στο εμπόριο αλλά και απλούς πολίτες που ζουν ή κατάγονται από την περιοχή,  που επιθυμούν να αναπτυχθεί ο τόπος τους ή να πάρουν αξία τα ακίνητά τους κλπ. Αν διαγνωστούν τέτοιες προϋποθέσεις, τότε μπορεί να επιχειρηθεί μια κοινωνική χρηματοδότηση. Μια τέτοια χρηματοδότηση μπορεί να γίνει σε συνεταιριστική βάση, με τη σύσταση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Αστικού Μη κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού ή/και με τη χρήση εφαρμογών τύπου κοινωνικής χρηματοδότησης μέσω Ιντερνετ (Crowdfunding).

Περισσότερες πληροφορίες


Πληροφορίες για σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Δείτε ενδεικτικά: Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας DOCK
Για κοινωνική χρηματοδότηση μέσω Ιντερνετ (crowdfunding) αναζητήστε ενδεικτικά στο GOTEO

Για προκηρύξεις και εξελίξεις προγραμμάτων:
Δήμους, Περιφέρειες, στις ιστοσελίδες της ΚΕΔΕ,  της ΕΤΑΑ (Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης) , της Smart Cities ( υποστηρίζεται από το ερευνητικό εργαστήριο SCAN , το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Για δυνατότητες Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης για θέματα τουρισμού αλλά και για πηγές πληροφόρησης ή τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων, επισκεφθείτε τον Ευρωπαϊκό Οδηγό Χρηματοδότησης του τουρισμού

Υπηρεσίες Help Desk από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) προς τα μέλη του, σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων ξενοδοχείων και προορισμών

Επισημαίνουμε ότι στο παρόν άρθρο επικεντρωθήκαμε  κυρίως στις χρηματοδοτήσεις  προσαρμογής στις ανάγκες εργασίας των ψηφιακών νομάδων και ιδιαιτέρως στην συνδεσιμότητα. Από άλλα προγράμματα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί  και η προσαρμογή στις ανάγκες φιλοξενίας των ψηφιακών νομάδων. Ωστόσο το δεύτερο θέμα συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως αυτοί  υποδεικνύονται  και από την Αξιολόγηση Επιχείρησης ή Αξιολόγηση προορισμού  που προσφέρονται από την πύλη γνώσης για επαγγελματίες του Greece for Nomads, την Ελληνική Κοινότητα προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων https://partners.greecefornomads.com   

You might be interested in …