Πλαίσιο – Work from everywhere

Η εταιρία Πλαίσιο από τον Δεκέμβριο του 2021 ξεκίνησε καμπάνια με τίτλο Work from Home, work from everywhere και επιδιώκει να καλύψει όλες τις ανάγκες των εργαζομένων από απόσταση (Remote workers) αλλά και των επιχειρήσεων […]

Read More

Πως διαμορφώνουμε έναν κοινόχρηστο χώρο εργασίας (coworking space);

Απλές λύσεις για έναν ελκυστικό κοινόχρηστο χώρο εργασίας σε μπαρ, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κλπ αλλά και συμβουλές για πιο σύνθετες λύσεις σε ξενοδοχεία και καταλύματα.

Read More