Σκοπός της περιοδικής έκδοσης (newsletter)

Η περιοδική έκδοση (newsletter) του GreeceforNomads.com,  προβάλει τις πραγματικές  ευκαιρίες που αναδύονται από το φαινόμενο των ψηφιακών νομάδων (digital nomads) και των εργαζομένων από απόσταση (remote workers). Συντάσσεται κυρίως από Έλληνες ψηφιακούς νομάδες και απευθύνεται σε επαγγελματίες και τοπικούς φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για νέες αγορές ή απλά για διεξόδους από την κρίση. 

Η περιοδική έκδοση απευθύνεται σε όσους: 

  • διερευνούν  κατά πόσο οι επιχειρήσεις τους ή συνολικά ο τόπος τους μπορούν να επωφεληθούν,  να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, να  επιμηκύνουν την περίοδο λειτουργίας τους κλπ. 
  • έχουν πειστεί για τη σπουδαιότητα της νέας αυτής αγοράς αλλά δεν γνωρίζουν τι προσαρμογές πρέπει να κάνουν, με ποιες προτεραιότητες και με ποια βοήθεια
  • αισθάνονται έτοιμοι να προβληθούν καθώς διαθέτουν υποδομές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ψηφιακών νομάδων

Η έκδοση αναδεικνύει την πεποίθησή μας ότι:

“ο Άνθρωπος αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα επιτυχίας”

Αναδεικνύει δηλαδή τη σπουδαιότητα προετοιμασίας των επαγγελματιών αλλά και συνολικά των τοπικών κοινωνιών να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων, με βασικό κριτήριο ότι:

“ Ένας τόπος είναι ελκυστικός για τους ψηφιακούς νομάδες όταν είναι ελκυστικός για τους μόνιμους κατοίκους του και όχι σκηνικό για τους περιστασιακούς επισκέπτες”

Και αυτό γιατί, πέραν των άλλων, οι ψηφιακοί νομάδες δεν είναι εποχικοί τουρίστες που θα γνωρίσουν την περιοχή σας επιφανειακά,  για δύο ή τρεις εβδομάδες . Οι ψηφιακοί νομάδες παραμένουν συνήθως 3-9 μήνες και επιθυμούν να βιώνουν την καθημερινότητα του τόπου, να συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, να “δοκιμάζουν” τις κοινωνικές σχέσεις.

Είμαστε αισιόδοξοι!

Όντας οι  ίδιοι ψηφιακοί νομάδες ή εργαζόμενοι από απόσταση: 

  • Εκτιμούμε την ελκυστικότητα της Ελλάδας για τους ψηφιακούς νομάδες
  • Γνωρίζουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν, άρα  πορευόμαστε με τη λογική του  “παν μέτρον άριστον” 
  • Πιστεύουμε ότι οι υποδομές που απαιτούνται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσιτού κόστους
  • Η επένδυση στη γνώση και στη συνεργασία σε κάθε τόπο αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα επιτυχίας 

Άλλωστε,

Σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνουμε καλύτερα κάθε σύγχρονο Οδυσσέα… 
Ίσως επειδή τόσες γενιές περιπλανηθήκαμε σε όλη τη γη… 
Ίσως επειδή  κατανοούμε “οι Ιθάκες τι σημαίνουν”…

Για αυτό ισχυριζόμαστε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των ψηφιακών νομάδων και να προσφέρουμε πραγματική φιλοξενία και συναρπαστικές εμπειρίες και γνώσεις προς όφελος τόσο των φιλοξενουμένων όσο και της τοπικής κοινωνίας. 

You might be interested in …